Doprava zdarma na všechny objednávky

Berberin na cukrovku – je berberin přírodní alternativa metforminu?

Obrázek - prášek a kořen berberinu

Výskyt inzulínové rezistence, obezity a dalších metabolických onemocnění dosahuje v naší společnosti obrovských rozměrů. Současná oblíbená léčba léky, které snižují hladinu glukózy jako např. metformin, s sebou přináší možné závažné vedlejší účinky. Berberin je přírodní alternativa metforminu, která tělu může pomoci účinně zpracovat cukr, a navíc je bezpečnější než farmaceutické intervence.

Co je berberin a odkud se vzal? 

Berberin je přírodní alkaloid, který se nachází v mnoha různých rostlinách. Jeho zdrojem jsou například: Vodilka kanadská, Dřišťál obecný, Korkovník, Goldthread Coptis, Mahónie cesmínolistá a Kurkuma.

  • Má silné antidiabetické a antibakteriální vlastnosti, a také posiluje imunitní systém.
  • Kromě jeho využití při léčbě diabetu se používá také k řešení dalších zdravotních problémů, včetně včetně hyperlipidémie, srdečních chorob a rakoviny.
  • Berberin dokáže regulovat hladinu glukózy a inzulínu v krvi a usnadňuje metabolismus (spalování) tuků. Jeho účinky jsou v posledních letech předmětem intenzivních výzkumů a jen za posledních 5 let o něm bylo publikováno téměř 1000 studií. Existuje řada důkazů potvrzujících jeho účinnost při snižování hladiny glukózy v krvi a zvyšování citlivosti na inzulín u lidí i zvířat.

Berberin však není nový objev. Čínská a ajurvédská společenství si jeho pozitivní účinky uvědomují už tisíce let. Jeho vliv na snížení hladiny cukru v krvi dokumentují v Číně a Indii již po stovky let. Jelikož dříve nebyl tak běžný jako dnes, býval berberin používán primárně k léčbě zánětů, infekcí a průjmů (1).

prášek berberinu

Je berberin přírodní alternativa metforminu?

S rostoucí incidencí cukrovky se však nedávné studie zaměřily zejména na schopnost berberinu léčit toto onemocnění. Studie prokázaly, že berberin bezpečně a účinně snižuje hladinu cukru v krvi u pacientů s Diabetes mellitus (DM) 2. typu, a to bez škodlivých vedlejších účinků, které se vyskytly během užívání léků, jakým je např. Metformin.

V tomto článku probereme, jakým způsobem berberin přispívá ke snížení hladiny glukózy v krvi a ke zvýšení citlivosti na inzulín. Také si projdeme výzkum, jehož cílem bylo srovnání účinnosti berberinu a metforminu. Doufáme, že Vám tímto článkem objasníme proč je berberin přírodní alternativa metforminu.

Berberin na Diabetes 1. a 2. typu?

Berberin má vlastnosti, které snižují hladinu glukózy a zlepšují citlivost na inzulín (Yin, Ye, and Jia 2012 (1)). Průkazně snížil hladinu glukózy v krvi, zlepšil citlivost na inzulín a snížil hmotnost u hlodavců s DM 2. typu. Kromě toho zaznamenali vědci také zlepšení funkce Langerhansových (pankreatických) ostrůvků.

“Tyto výsledky naznačují, že by berberin mohl ovlivňovat obousměrnou regulaci Langerhansových (pankreatických) ostrůvků. U DM 2. typu se značnou inzulínovou tolerancí dokázal berberin snížit hladinu inzulínu zvýšením citlivosti na inzulín. U DM 1. typu nebo v pozdním stádiu DM 2. typu, které se vyznačuje špatnou funkcí β-buněk, byl berberin schopen zvýšit sekreci inzulínu opravením poškozených nebo vyčerpaných ostrůvků, což může souviset s jeho antioxidačními a anti-lipidovými peroxidačními vlastnostmi (2).”

Berberin jako přírodní alternativa metforminu a jeho antidiabetické účinky v těle

Aby berberin dokázal snížit hladinu glukózy v krvi, je třeba aby proběhlo několik molekulárních mechanismů. Berberi aktivuje metabolickou dráhu enzymu AMP-aktivovaná proteinová kináza (AMPK). AMPK funguje jako hlavní metabolický přepínač a v těle hraje neodmyslitelnou roli při metabolismu energie. Obezita a další nerovnováhy spojené se spotřebou energie se objevují ve chvíli, kdy je AMPK potlačena. Berberin napomáhá aktivovat AMPK, čímž reguluje energii tuků a metabolismus glukózy.

Berberin však nefunguje jen díky aktivaci AMPK (Xu et al. 2014 (2)) zmiňuje studie, jejímž cílem bylo určit, jestli je aktivace AMPK jediný mechanismus, jímž může berberin snížit hladinu cukru v krvi. To se potvrdilo prostřednictvím chemické blokace aktivace AMPK. Výsledky prokázaly, že i přes tuto blokaci berberin dokázal snížit hladinu glukózy v krvi. Autoři studie dále tvrdili, že kromě aktivace AMPK podporuje berberin také metabolismus glukózy, a to právě stimulací glykolýzy, což je proces rozkladu glukózy v těle pomocí enzymů.

černo-modrý obrázek - AMPK spouští produkci nových mitochondrií

AMPK spouští produkci nových mitochondrií (viz. obrázek)

Berberin také dokáže působit proti diabetu, jelikož v těle může fungovat stejně jako léky inhibující alfa-glukosidázu (např. Miglitol a Acarbose). Jedná se o léky, které zabraňují trávení sacharidů, čímž snižují dopad konzumace sacharidů na hladinu cukru v krvi. Působí tak, že inhibují enzymy nazývané disacharidázy, které rozkládají cukry.

Tyto léky rovněž snižují transport glukózy skrz vrstvu epitelu střeva (vrstva buněk mezi střevy a žaludkem, odkud se vstřebává jídlo do těla). Berberin umožňuje také zvýšit expresi genů pro inzulínový receptor tím, že obnovuje schopnost citlivosti buňky vůči inzulínu, čímž zvyšuje citlivost na inzulín v těle (2).  

Bylo také zjištěno, že berberin inhibuje glukoneogenezi neboli tvorbu glukózy, ke které dochází v játrech. Jeho schopnost pracovat v těle různými způsoby je skutečně oním tajemstvím jeho mocných antidiabetických a dalších účinků, které má na naše zdraví (3).

Berberinové doplňky a střevní bakterie

zelený obrázek - střevní bakterie

3D obrázek střevních bakterií

Zde účinky berberinu však nekončí. Nedávné studie našly spojení mezi DM 2. typu a vysokým množstvím “špatných bakterií” ve střevech (4). DM 2. typu byl také často spojován se stavy nízkého stupně zánětu v těle (5). Vědcům se podařilo najít přímé spojení mezi tímto zánětem a počtem střevních bakterií (6). To znamená, že berberin může případně pomáhat při léčbě diabetu také právě díky své schopnosti snížit množství škodlivých bakterií ve střevě.

Podle Han, Ling, a Wuan (2011) (7) prokázal berberin silnou antimikrobiální aktivitu proti škodlivým bakteriím, plísním, parazitům a červům. Bylo také zjištěno, že berberin významně snížil hladinu škodlivých bakterií, jakými jsou mimo jiné Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella, Klebsiella, Clostridium nebo například Shingella. Zajímavé také je, že berberin, ač inhibuje přemnožování těchto „špatných“ organismů, zároveň nemá žádné negativní účinky na prospěšné bakterie, jako např. laktobacily a bifidobakterie! Změna střevní mikrobioty je tedy další způsob, kterým berberin působí na snížení glukózy v krvi, čímž navozuje rovnováhu a reguluje příznaky diabetu.

Berberin vs. metformin, co dokazuje výzkum?

Současné studie uvádí, že berberin je bezpečnou i efektivní metodou léčby DM 2. typu a jeho účinky jsou srovnatelné s účinky metforminu. V případech, kdy byl podáván sám berberin se koncentrace glukózy v krvi nalačno snížila o 21% – 36%, což je výsledek srovnatelný s efektem metforminu či rosiglitazonu (3).

Dong H, Wang N, Zhao L, Lu F (8) hodnotili náhodné pokusy s berberinem, které pak srovnali se změnou životního stylu, placeby a/nebo perorálními hypoglykemickými zásahy při léčbě cukrovky. V závěru tohoto pozorování pak vyhodnotili, že při snížení glukózy v krvi byl berberin společně s úpravou životního stylu efektivnější než pouhá změna životního stylu a užívání placeba. Berberin také vykazoval další hypoglykemické účinky při kombinaci s jinými farmaceutickými intervencemi. Nakonec tito vědci došli k závěru, že účinky berberinu na snížení hladiny cukru v krvi byly stejné jako při běžné léčbě.

Jun Y, Huili X, and Jianping Y (9) také zkoumali efektivitu a schopnost berberinu snížit hladinu glukózy v krvi. Berberin byl podáván současně jak nově diagnostikovaným pacientům s DM, tak těm, kteří tímto onemocněním již trpěli, avšak byli kontrolováni jen zřídkakdy. Těmto účastníkům byla náhodně přiřazena léčba buťo metforminem nebo berberinem. Vědci pak měřili hladinu glukózy v jejich krvi po dobu 3 měsíců. Berberin fungoval ve srovnání s metforminem stejně efektivně.

Hladina glukózy v krvi klesla nalačno o 30% a po jídle o 45%. Jednotlivci, kteří užívali berberin také nepociťovali těžké gastrointestinální potíže jako ti, kteří užívali metformin. 

S ohledem na regulaci metabolismu tuků byl však berberin shledán výrazně efektivnějším, než byl metformin. Triglyceridy a celkový cholesterol ve skupině užívající berberin klesly o 21%, což byl pokles významně větší, než k jakému došlo u skupiny užívající metformin. Triglyceridy jsou u lidí trpících DM 2. typu obvykle zvýšené, tudíž se jedná o významný objev z hlediska možností léčby diabetu! Výzkumníci dospěli k závěru, že: 

“berberin je silné perorální hypoglykemické činidlo [což znamená, že významně snižuje hladinu cukru v krvi] s mírným efektem na metabolismus tuků [což znamená, že také upravuje hladinu cholesterolu v krvi a snižuje hladinu triglyceridů]. Léčba berberinem je bezpečná a náklady na ní jsou velmi nízké. Léky na bázi berberinu mohou být novými kandidáty mezi léky na léčbu DM 2. typu.”

Výzkum na zvířatech kromě snížení hladiny glukózy také prokázal, že by berberin mohl být přínosný při léčbě některých komplikací, které se u diabetiků vyskytují, jako je např. diabetická nefropatie (3).

Berbein vs. metformin – jaké jsou vedlejší účinky?

obrázek - vedlejší účinky běžných lékůBerberin je oproti chemicky vyráběným léčivům mnohem bezpečnější alternativa s méně vedlejšími účinky. Metformin není například považován za bezpečný pro pacienty se zánětem jater, protože může přispívat k jejich onemocnění. Berberin naopak pomáhá podporovat funkci jater a může být dokonce účinný i při dalších komplikacích vyskytujících se u diabetu (9).

Metformin bývá spojován s výskytem některých dalších závažných gastrointestinálních vedlejších účinků. Dugic a kol. (2015) (10), kteří studovali 92 pacientů s nově rozvinutým diabetem užívajících metformin zjistili, že bezmála polovina účastníků (47%) měla během této studie při užívání metforminu mírné až těžké gastrointestinální příznaky. 

Dlouhodobé užívání metforminu je také spojeno s nedostatkem vitamínu B12 a anémií, zatímco dlouhodobé užívání berberinu stejné vedlejší účinky nemá (11). V další nedávné studii Hertog et al. (2015) (12) provedli multicentrickou, otevřenou, randomizovanou, aktivně kontrolovanou studii fáze II s hodnocením slepých výsledků u pacientů s cévní mozkovou příhodou, kteří trpěli zhoršenou glukózovou intolerancí. Vědci poznamenali, že:

“19 pacientům byl náhodně přidělený metformin. U devíti pacientů z této skupiny se vyskytly nežádoucí účinky, zejména gastrointestinálního původu, které po 3-10 týdnech vedly u 4 pacientů k trvalému přerušení jeho užívání. ”

Berberin se však v tradiční čínské medicíně po staletí používá při léčbě průjmu, a proto není s touto těžkou gastrointestinální úzkostí spojován. Je také bezpečný pro dlouhodobé užívání (1).

Hlavním negativním vedlejším účinkem berberinu je, že pakliže současně s ním užíváte ještě další léky snižující hladinu cukru v krvi (jako je např. metformin), může tato kombinace způsobit, že hladina cukru v krvi klesne příliš nízko. Pokud tedy užíváte jiné léky, je třeba podávání berberinu nejprve zkonzultovat se svým lékařem. Poraďte se také se svým lékařem, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Jelikož je berberin přírodní alternativa metforminu, poraďte se před rozhodnutím o změně medikace se svým lékařem.

Během užívání berberinu byly zaznamenány i další vedlejší účinky, jako jsou zažívací potíže, průjem nebo zácpa. Tyto komplikace se však objevují buď během prvního týdne užívání nebo při předávkování – zejména v případech, kdy byla užitá dávka vyšší než 500 mg najednou, což probereme v následující části.

Dávkování berberinu – kolik by se ho mělo užívat?

Aby berberin fungoval tak, jak má, je správné dávkování při jeho užívání klíčové. Berberin je v těle dobře vstřebáván, v játrech je však metabolizován velmi rychle. To znamená, že ho tělo využije velice rychle. Pravdou je, že je tělem zpracován tak rychle, že ho krevní testy dokáží naměřit jen ve velmi malém množství.

Znamená to tedy, že je třeba užívat berberin po každém jídle. Doporučená denní dávka berberinu je 1500 mg rozdělených do 3 denních dávek, ideálně tedy se snídaní, obědem a večeří. Nepodávejte více, než 500 mg v jedné dávce, jelikož by se u Vás pak mohly vyskytnout nežádoucí účinky v podobě zažívacích obtíží. 

Je také důležité, abyste si při výběru dali pozor a volili čisté berberinové doplňky, protože mnoho značek prodává slabší komplexy, které nebudou tak efektivní. 

Za jak dlouho začne berberin účinkovat?

Berberin začíná významně snižovat hladinu cukru v krvi přibližně po 1. týdnu pravidelného užívání a maxima dosahuje přibližně po 5-6 týdnech (9).

Kde se dá berberin koupit?

Možná se tedy nyní ptáte, kde lze berberin koupit. V Intelligent Labs jsme vyrobili ultra čistý berberinový doplněk, a to v klinicky uznávaných 500mg tobolkách.

Závěrečné myšlenky

Berberin, jakožto přírodní alternativa metforminu, je jedním z mála výživových doplňků, které fungují stejně efektivně, jako léky.  Výborně snižuje hladinu glukózy v krvi, zvyšuje citlivost na inzulín a ve srovnání s léčivy má výrazně méně nežádoucích účinků. Naopak, berberin má vedle svých antidiabetických a cholesterol snižujících schopností také řadu vedlejších pozitivních účinků na naše zdraví. Pakliže byste se rádi dočetli více o tom, jak berberin ovlivňuje naše zdraví, můžete si přečíst náš další článek o přínosech berberinu.

Reference:

(1) Yin J, Ye J, & Jia W (2012). Effects and Mechanisms of Berberine in Diabetes Treatment. Diabetes and Obesity. Vol. 2, Issue 4, pp 327-34. doi:10.1016/j.apsb.2012.06.003

(2) Xu M, Xiao Y, Yin J, Hou W, Yu X, Shen L, Liu F, Wei L, & Jia W (2014).  Berberine Promotes Glucose Consumption Independently of AMP-Activated Protein Kinase Activation. PLoS ONE 9(7): e103702. doi:10.1371/journal.pone.0103702

(3) Yao, J., Kong, W. & Jiang, J. (2015). Learning from berberine: Treating chronic diseases through multiple targets. Science China Life Sciences. 58: 854. doi:10.1007/s11427-013-4568-z

(4) Larsen N, Vogensen FK, van den Berg FW, et al. Gut microbiota in human adults with type 2 diabetes differs from non-diabetic adults. PLoS One. 2010;5:e9085.

(5) Hotamisligil GS. Inflammation and metabolic disorders. Nature. 2006;444:860–67.

(6) Cani PD, Delzenne NM. The role of the gut microbiota in energy metabolism and metabolic disease.Curr Pharm Des. 2009;15:1546–58.

(7) Han J, Lin H, & Huang W (2011). Modulating gut microbiota as an anti-diabetic mechanism of berberine. Medical Science Monitor 17(7). DOI: 10.12659/MSM.881842

(8) Dong H, Wang N, Zhao L, Lu F (2012). Berberine in the treatment of type 2 diabetes mellitus: A systemic review and meta-analysis. Evidence Based Complementary Alternative Medicine.  Volume 2012 (2012), Article ID 591654, 12 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2012/591654

(9) Jun Y, Huili X, and Jianping Y (2008). “Efficacy of Berberine in Patients with Type 2 Diabetes” Metabolism. May; 57(5): 712-717.

(10) Dugic T, Causevic A, Bego T, Malenica M, Veliga-Asimi Z, Pearson ER & Semiz S (2016). Organic cation transporter 1 variants and gastrointestinal side effects of metformin in patients with Type 2 diabetes. Diabetic Medicine. Volume 33, Issue 4, 511 (4).

(11) Aroda VR, Edelsein SL, Goldberb, RB, Knowler WC, Marcovina SM, Orchard TJ, Bray GA, Schae DS, Marinella, Temprosa, G, White NH, Crandall JP (2016). Long-term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. The Journal of Clinical Endocrinology and Medicine. V101, Issue 4. DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2015-3754

(12) Hertog H, Zandbergen AM, & Achterberg S et al. (2015). Safety and FeasibiLity of Metformin in Patients with Impaired Glucose Tolerance and a Recent TIA or Minor Ischemic Stroke (LIMIT) Trial – A Multicenter, Randomized, Open-Label Phase II Trial. International Journal of Stroke. Vol. 10 (1). 105-9. doi: 10.1111/ijs.12023 Int J Stroke January 2015 vol. 10 no. 105-109.

 

Využijte slevu 15% na Vaši první objednávku

Pro obdržení 15% slevového kupónu zadejte Váš e-mail