Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 23. ledna 2016

Rad One LTD (“my”, “náš”, “naše”) operuje na internetové stránce http://cz.intelligentlabs.org (“Služba”).

Tato stránka Vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání naší Služby.

Vaše osobní informace nebudeme sdílet s jinou třetí stranou, s výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. 

Vaše osobní data používáme k poskytování a zlepšování naší Služby. Používáním této Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami. Pokud není v těchto Zásadách stanoveno jinak, jsou podmínky, použité v těchto Zásadách stejné, jako v našich Pravidlech a Podmínkách, které jsou dostupné na adrese: http://cz.intelligentlabs.org.

Shromažďování a používání informací

Při používání naší Služby Vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat nebo identifikovat. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, Vaši e-mailovou adresu, jméno, telefonní číslo či poštovní adresu („osobní informace“).

Data protokolu

Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu („Data protokolu“). Tato data protokolu mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu počítače („IP“), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistiky. 

Kromě toho můžeme využívat Služby třetích stran, jako je Google Analytics, které shromažďují, monitorují a analyzují tento typ informací, aby se zvýšila funkčnost naší Služby. Tito poskytovatelé Služeb třetích stran mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se zabývají tím, jak je s takovými informacemi zacházeno.

Cookies

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookies jsou do Vašeho prohlížeče odesílány z webových stránek a ukládány na jeho pevný disk. 

Pro shromažďování informací používáme „cookies“. Můžete však dát Vašemu prohlížeči pokyn, aby odmítl všechny cookies nebo aby uvedl, kdy se cookie odesílá. Pokud cookies nepřijmete, může se stát, že nebudete moci některé části naší Služby používat.

Behaviorální remarketing

Rad One LTD používá Služby cílené reklamy k inzerci na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši Službu.My a naši prodejci třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší Služby.

  • Google

    Remarketingovou Službu Google AdWords poskytuje společnost Google Inc.

    Můžete se odhlásit z Google Analytics pro Grafickou reklamu (Display Advertising) a přizpůsobit reklamy  v reklamní síti Google Display Network tak, že navštívíte stránku Google Ads Settings.

    Google také doporučuje instalaci Google Analytics Opt-out Browser Add-on do Vašeho webového prohlížeče. Doplněk prohlížeče pro odhlášení (Google Analytics Opt-out Browser Add-on) poskytuje návštěvníkům možnost zabránit tomu, aby jejich údaje byly shromažďovány a používány Službou Google Analytics.

    Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Ochrana osobních údajů a podmínky společnosti Google (Google Privacy & Terms).

Poskytovatelé Služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti třetích osob a jednotlivce, aby usnadnili naši Službu, poskytovali Službu v našem zastoupení, poskytovali Služby související s naší Službou nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba využívána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat pro žádný jiný účel. 

Komunikace

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali pomocí zpravodajů, marketingových nebo propagačních materiálů a dalších informací, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit od přijímání jakýchkoliv nebo všech těchto komunikací od nás tím, že kliknete na odkaz pro odhlášení nebo budete následovat instrukce dostupné v jakémkoliv e-mailu, který jste od nás dostali.

Dodržování zákonů

Vaše osobní údaje prozradíme, pokud to bude vyžadováno zákonem nebo v souladu s příkazem soudu příslušné jurisdikce, nebo pokud se domníváme, že takový postup je nezbytný k dosažení souladu s právem a přiměřenými požadavky na vymáhání práva nebo k ochraně bezpečnosti nebo integrity naší Služby.

Obchodní transakce

Pokud se Rad One LTD zúčastní fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Zašleme Vám upozornění v případě, že mají být Vaše osobní data převedena a staly by se tak předmětem, na nějž se budou vztahovat jiné Zásady ochrany osobních údajů. V případě takového přenosu informací nejsou dotčena vaše práva podle Zákona o ochraně údajů z roku 1998.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Z tohoto důvodu neposkytujeme žádné záruky, pokud jde o úroveň zabezpečení vašich údajů, kromě toho, že budeme vždy jednat v souladu s příslušnými právními předpisy Spojeného království a EU.

Mezinárodní předávání

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být převedeny do počítačů umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci – a mohou být udržovány v těchto počítačích, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve Vaší jurisdikci. 

Pokud se nacházíte mimo Spojené království a rozhodnete se nám poskytnout informace, upozorňujeme, že tyto informace včetně osobních údajů převedeme do Spojeného království a tam je zpracujeme.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, následovaný odesláním těchto informací, znamená Váš souhlas s tímto převodem. 

V případě sporu, který nastal v souvislosti s mezinárodním přenosem údajů souhlasíte s tím, že v této věci budou mít výlučnou jurisdikci soudy Anglie a Walesu.

Odkazy na jiné stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na web této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech navštívených stránek. 

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jiných webů nebo služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí 

Naše Služba není určená osobám mladším 13 let (“Děti”). 

Vědomě neshromažďujeme osobní  údaje dětí mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a víte, že nám Vaše děti nám poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí mladších 13 let bez ověření rodičovského souhlasu, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů. 

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Můžeme čas od času aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Budeme Vás informovat o všech změnách zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat, zda neobsahují tyto zásady jakékoli změny. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Pokud v Zásadách ochrany osobních údajů provedeme jakékoli podstatné změny, upozorníme Vás na to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli, nebo zveřejněním výrazného upozornění na našich webových stránkách.

Jurisdikce

Tyto Zásady se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Anglie a Walesu, bez ohledu na střet právních předpisů.

Kontaktujte nás